TED-talks voor ondernemers| Blog voor creatieve vrouwelijke ondernemers
TED-talks voor ondernemers| Blog voor creatieve vrouwelijke ondernemers
Het hoe en waarom van de Opdrachtovereenkomst

13/06/2017

Welkom bij The Confetti Collective. Ik ben Cynthia en ik help je om te ondernemen vanuit een goede basis & je bedrijf onweerstaanbaar te maken voor jouw ideale klant. Zodat jij het bedrijf en leven kunt creëren waar je van droomt. Omdat elk moment telt. 

follow @confetticollectivenl

Ben je ZZP’er of Freelancer en heb je regelmatig nieuwe opdrachtgevers, dan doe je er verstandig aan om bij elke nieuwe opdracht te zorgen voor een overeenkomst van opdracht. Zo weet je zeker dat je op een lijn zit met je opdrachtgever en er zo min mogelijk misverstanden kunnen bestaan. 

Wet DBA

Voorheen hadden we de VAR: Verklaring Arbeidsrelatie. Na het invullen van een formulier kreeg je van de Belastingdienst een verklaring dat je voor bepaalde werkzaamheden als zelfstandige werd aangemerkt en er dus geen sprake zou zijn van loondienst. De VAR is inmiddels afgeschaft. Daar is niets voor teruggekomen, waardoor de Belastingdienst telkens zal toetsen of er sprake is van loondienst. Als er géén sprake is van loondienst, dan werk je als zelfstandige. Helaas niet andersom.
In een overeenkomst moet daarom expliciet vermeld worden dat het overeenkomst van opdracht is. Afhankelijk van het soort opdracht moet je vervolgens ook nog expliciet maken dat er sprake is van vrije vervanging, dus dat jij kunt kiezen om iemand anders de opdracht uit te laten voeren, of dat er geen sprake is van werkgeversgezag, zodat je zonder leiding en toezicht en zonder (te veel) inmenging van de opdrachtgever de opdracht uit zult voeren.

Omschrijving van de opdracht

Belangrijk is verder om vooral de opdracht goed te omschrijven. Het liefst zo specifiek mogelijk. Hoe specifieker het is, hoe kleiner de kans op misverstanden. Het helpt bovendien om alles vooraf zo goed mogelijk door- en uit te spreken. Als jullie er namelijk vooraf niet uit komen of zeggen iets later wel te regelen, dan kom je er op dat latere moment waarschijnlijk ook niet uit.
Door goed te omschrijven welke werkzaamheden er uitgevoerd moeten worden of wat er geleverd moet worden, kan later ook beter getoetst worden of beide partijen zich aan de overeenkomst hebben gehouden.

Termijnen

Spreek bovendien af welke termijnen er gehanteerd worden. Allereerst bijvoorbeeld termijnen van levering. Ook wanneer je informatie of materialen van een opdrachtgever nodig hebt. Als die er niet op tijd zijn, kun je immers niet aan het werk. Spreek ook af dat als je het niet op het afgesproken moment hebt ontvangen, jouw levertermijnen ook zullen wijzigen.
Spreek bovendien een betalingstermijn af. Als je niets afspreekt moet er binnen 30 dagen na factuurdatum betaald worden, maar 14 dagen is steeds gebruikelijker. Wil jouw opdrachtgever een langere termijn hanteren? Dat mag alleen in samenspraak met jou en het mag niet ten kosten gaan van jouw liquiditeit. Wist je trouwens dat je volgens de Belastingdienst altijd moet factureren voor de 15e van de maand volgend op de maand waarop je het werk hebt verricht of producten hebt geleverd?

Prijs

Niet onbelangrijk natuurlijk: de prijs. Of de berekening ervan. Zorg daarom ook dat duidelijk is waar de prijs op ziet. Maak je een vaste prijs voor een bepaalde hoeveelheid uren of voor het leveren van omschreven werk. En wat doe je bij meer of minder werk? As je met een uurprijs werkt, is het goed om af te spreken of je bijvoorbeeld een vast of maximum aantal uren mag besteden of dat je het moet melden wanneer je een bepaald aantal uren bereikt. Je wil achteraf geen problemen kunnen krijgen over de te betalen prijs.

Algemene Voorwaarden

Schrijf ook op of er algemene voorwaarden van toepassing zijn en van wie dan. Er kan namelijk een zogenaamde ‘battle of forms’ ontstaan wanneer zowel jouw opdrachtgever als jij willen dat hun algemene voorwaarden van toepassing zijn. Het liefst schrijf je dus op welke algemene voorwaarden er van toepassing zijn. Of als ze het allebei zijn en er zijn bepalingen tegenstrijdig, neem dan in de overeenkomt op welke er voor gaan of welke alternatieve afspraken er gemaakt kunnen worden.

Intellectuele Eigendom

Lever je iets creatiefs? Dan doe je er verstandig aan ook iets daarover af te spreken. Van wie is het auteursrecht? Mag de opdrachtgever het wel gebruiken om als merk of model in te schrijven? Hoe mogen ze de werken verder nog gebruiken? Mag jij het in je portfolio opnemen? En meer van dat soort zaken.

Schrijf alles op wat jij belangrijk vindt

De laatste en misschien wel belangrijkste tip is om zo veel mogelijk op te schrijven. Wees niet bang om verwachtingen uit te schrijven en mondelinge afspraken op papier te bevestigen. Ook als je dat niet op een juridisch of formele manier kunt omschrijven. Probeer wel weg te blijven bij vage termen of leg je terminologie uit. Wees zo specifiek als mogelijk. Werk eventueel met bijlagen als dat handig is. Sluit af met een datum en handtekeningen van beide partijen.
 

Verder lezen?

Meer info over de opdrachtovereenkomst & andere juridische zaken? Check bijvoorbeeld:
Haar twee boeken: Wetboek voor bloggers & Wetboek voor webwinkels.
  

The comments +

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *