video's +blogs

discover awesome

The Confetti Collective is de plek waar wij je helpen om écht te kunnen gaan kiezen voor het bedrijf en leven waar jij van droomt. Om CEO te worden van je bedrijf en ultiem te genieten van het leven. Omdat elk moment telt. 

 TheBlog

Strategie

follow @confetticollectivenl

01

Ben jij klaar voor
'The Next Level'? 

Mindset

02

Kill your darlings: meer impact en focus door minder te doen

03

Wat is jouw missie
als ondernemer?
Now Trending
overige Categorieën

Vrijheid

Video's

Gastblogs

»

CEO van je bedrijf & leven

Auteursrecht is een last wanneer je werk van een ander wil gebruiken, terwijl het een lust is wanneer je copycats wil tegenhouden. Eigenlijk is het devies altijd: “Wat u niet wil dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet”. Toch even kort over wat auteursrecht nu eigenlijk is. 

Werk, Maker, Openbaar Maken en Verveelvoudigen

‘Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, om dat werk te verveelvoudigen en openbaar te maken, behoudens beperkingen bij wet gesteld.’ Dat is artikel 1 van de Auteurswet en ken ik inmiddels bijna letterlijk uit mijn hoofd.
De elementen werk, maker, openbaar maken en verveelvoudigen zijn het belangrijkste. Daar ga ik je meer over vertellen.

Wat is een werk?

Een werk is iets dat voldoende creatief is. Bijna alle foto’s zijn al voldoende creatief. Alleen een packshot van een product, zonder schaduwen en bijzondere perspectieven, een portret voor een pasfoto en dat soort foto’s, daar rust geen auteursrecht op.
Losse woorden of heel korte teksten zijn vaak te kort om voldoende creatief te zijn. Op gewone zinnen kan bovendien nooit auteursrecht rusten, omdat ze nu eenmaal (al) normaal zijn. Maar een combinatie van zinnen, zoals een alinea, daar kan weer wel auteursrecht op rusten.
Gaat het om ontwerpen of illustraties, dan mag het vooral niet te sterk zijn afgeleid van wat er al bestaat. Het oorspronkelijke werk, waar je misschien je inspiratie vandaan hebt gehaald, mag in het nieuwe werk niet herkenbaar zijn.

De mythe van de 7 verschillen

Je hebt misschien wel eens gehoord of gelezen dat als er maar voldoende verschillen zijn, zoals 3, 7 of 15, je geen inbreuk meer zou maken op het auteursrecht van een ander. Dat is echter niet waar. Zoals gezegd is vooral de vraag of het oorspronkelijke werk er nog in te herkennen is. 7 of 15 zeer kleine verschillen levert nog niet op dat het oorspronkelijke werk niet meer te herkennen is.
Laten inspireren mag, kopiëren niet.

Wanneer ben je de maker?

Lijkt een inkoppertje, toch? Als jij het gemaakt hebt, ben je de maker. Klopt natuurlijk, maar er zijn nog veel situaties die heel wat complexer zijn.
Als iets samen met een ander hebt gemaakt, worden jullie gezamenlijk maker van het werk. Daarnaast kan het nog zo zijn dat er twee werken worden samengevoegd, waardoor jij de maker bent van jouw deel, de ander van wat hij/zij heeft gemaakt en vervolgens zijn jullie gezamenlijk nog de maker van het geheel.
Ben je in loondienst, dan wordt je werkgever automatisch auteursrechthebbende en ‘fictief maker’ van wat jij maakt. Dat hoeft niet eens in je arbeidsovereenkomst te staan. Maak je als hobby hetzelfde of bijna hetzelfde als je voor je baas doet, zorg dan dat je met je werkgever goed afspreekt wanneer je iets voor jezelf maakt en wanneer dat in loondienst is. Houd daar voor jezelf ook een goed register of logboek van bij.
Niet alleen een werkgever, maar ook een opdrachtgever kan de fictief maker en auteursrechthebbende zijn. Dat is een wat ingewikkelder verhaal. Veel opdrachtgevers vinden dat ze auteursrechthebbende worden omdat ze nu eenmaal betaald hebben. Volgens de Auteurswet is een opdrachtgever pas de auteursrechthebbende, wanneer er ‘onder leiding en toezicht’ is gewerkt en je als opdrachtnemer alleen maar uitvoerend bezig bent geweest en te weinig eigen creatieve inbreng zou hebben gehad. Dat is een grijs gebied. Daarom is het verstandiger daar met een opdrachtgever afspraken over te maken.

Openbaar maken

De maker heeft de exploitatierechten en mag dus bepalen of een werk openbaar gemaakt en verveelvoudigd wordt. Openbaar maken wil zeggen publiceren. Ervoor zorgen dat een nieuwe groep mensen het werk kan zien. Elk nieuw medium waarin het gepubliceerd wordt, is een nieuwe openbaarmaking. Embedden, zoals je bijvoorbeeld een YouTube video op een website kunt vertonen, zonder dat je de video naar je website hebt hoeven uploaden, is daarom geen nieuwe openbaarmaking. We zien namelijk iedereen met een internetverbinding als één groep mensen.

Verveelvoudigen

Verveelvoudigen wil zeggen, kopiëren, downloaden, wijzigen, namaken etcetera. Een foto maken van een standbeeld is dus ook een verveelvoudiging. Net zoals het natekenen van een foto bijvoorbeeld.
Dit is de reden waarom je niet zomaar een foto die je op internet hebt gevonden mag gebruiken op je eigen website of social media kanalen of waarom anderen niet zomaar jouw werk mogen  hergebruiken.

Toestemming vragen

Het allerbeste is daarom om toestemming te vragen wanneer je een werk van een ander wil gebruiken. Dat kan mondeling, maar het is beter om de toestemming op schrift te hebben. Een e-mail, smsje, whatsapp of DM zijn misschien niet ideaal, maar in elk geval beter dan alleen een mondelinge afspraak.

Overige oplossingen

Embedden is dus een oplossing. Mits uit legale bron. Dat werkt alleen voor afbeeldingen, video en audio. Tekst kun je meestal niet embedden, tenzij je een hele webpagina in een iframe wil plaatsen. De meeste social media kanalen, zoals YouTube, Instagram en Pinterest bieden daar zelfs al speciaal linkjes voor aan die je meestal kunt vinden onder de drie puntjes, of onder het woord ‘more’.
Wil je legaal content van een ander gebruiken, maar is toestemming vragen of embedden geen optie? Zoek dan content met een zogenaamde creative commons licentie. Afbeeldingen met zo’n licentie kun je bijvoorbeeld vinden via Flickr of Unsplash. Let vooral op dat meestal naamsvermelding nodig is en dat niet alle licenties ervoor zorgen dat je het ook commercieel mag gebruiken.

Verder lezen?

Meer info over auteursrecht & andere juridische zaken? Check bijvoorbeeld:
Haar twee boeken: Wetboek voor bloggers & Wetboek voor webwinkels.
  

Gastblog

CEO

Ben je ZZP’er of Freelancer en heb je regelmatig nieuwe opdrachtgevers, dan doe je er verstandig aan om bij elke nieuwe opdracht te zorgen voor een overeenkomst van opdracht. Zo weet je zeker dat je op een lijn zit met je opdrachtgever en er zo min mogelijk misverstanden kunnen bestaan. 

Wet DBA

Voorheen hadden we de VAR: Verklaring Arbeidsrelatie. Na het invullen van een formulier kreeg je van de Belastingdienst een verklaring dat je voor bepaalde werkzaamheden als zelfstandige werd aangemerkt en er dus geen sprake zou zijn van loondienst. De VAR is inmiddels afgeschaft. Daar is niets voor teruggekomen, waardoor de Belastingdienst telkens zal toetsen of er sprake is van loondienst. Als er géén sprake is van loondienst, dan werk je als zelfstandige. Helaas niet andersom.
In een overeenkomst moet daarom expliciet vermeld worden dat het overeenkomst van opdracht is. Afhankelijk van het soort opdracht moet je vervolgens ook nog expliciet maken dat er sprake is van vrije vervanging, dus dat jij kunt kiezen om iemand anders de opdracht uit te laten voeren, of dat er geen sprake is van werkgeversgezag, zodat je zonder leiding en toezicht en zonder (te veel) inmenging van de opdrachtgever de opdracht uit zult voeren.

Omschrijving van de opdracht

Belangrijk is verder om vooral de opdracht goed te omschrijven. Het liefst zo specifiek mogelijk. Hoe specifieker het is, hoe kleiner de kans op misverstanden. Het helpt bovendien om alles vooraf zo goed mogelijk door- en uit te spreken. Als jullie er namelijk vooraf niet uit komen of zeggen iets later wel te regelen, dan kom je er op dat latere moment waarschijnlijk ook niet uit.
Door goed te omschrijven welke werkzaamheden er uitgevoerd moeten worden of wat er geleverd moet worden, kan later ook beter getoetst worden of beide partijen zich aan de overeenkomst hebben gehouden.

Termijnen

Spreek bovendien af welke termijnen er gehanteerd worden. Allereerst bijvoorbeeld termijnen van levering. Ook wanneer je informatie of materialen van een opdrachtgever nodig hebt. Als die er niet op tijd zijn, kun je immers niet aan het werk. Spreek ook af dat als je het niet op het afgesproken moment hebt ontvangen, jouw levertermijnen ook zullen wijzigen.
Spreek bovendien een betalingstermijn af. Als je niets afspreekt moet er binnen 30 dagen na factuurdatum betaald worden, maar 14 dagen is steeds gebruikelijker. Wil jouw opdrachtgever een langere termijn hanteren? Dat mag alleen in samenspraak met jou en het mag niet ten kosten gaan van jouw liquiditeit. Wist je trouwens dat je volgens de Belastingdienst altijd moet factureren voor de 15e van de maand volgend op de maand waarop je het werk hebt verricht of producten hebt geleverd?

Prijs

Niet onbelangrijk natuurlijk: de prijs. Of de berekening ervan. Zorg daarom ook dat duidelijk is waar de prijs op ziet. Maak je een vaste prijs voor een bepaalde hoeveelheid uren of voor het leveren van omschreven werk. En wat doe je bij meer of minder werk? As je met een uurprijs werkt, is het goed om af te spreken of je bijvoorbeeld een vast of maximum aantal uren mag besteden of dat je het moet melden wanneer je een bepaald aantal uren bereikt. Je wil achteraf geen problemen kunnen krijgen over de te betalen prijs.

Algemene Voorwaarden

Schrijf ook op of er algemene voorwaarden van toepassing zijn en van wie dan. Er kan namelijk een zogenaamde ‘battle of forms’ ontstaan wanneer zowel jouw opdrachtgever als jij willen dat hun algemene voorwaarden van toepassing zijn. Het liefst schrijf je dus op welke algemene voorwaarden er van toepassing zijn. Of als ze het allebei zijn en er zijn bepalingen tegenstrijdig, neem dan in de overeenkomt op welke er voor gaan of welke alternatieve afspraken er gemaakt kunnen worden.

Intellectuele Eigendom

Lever je iets creatiefs? Dan doe je er verstandig aan ook iets daarover af te spreken. Van wie is het auteursrecht? Mag de opdrachtgever het wel gebruiken om als merk of model in te schrijven? Hoe mogen ze de werken verder nog gebruiken? Mag jij het in je portfolio opnemen? En meer van dat soort zaken.

Schrijf alles op wat jij belangrijk vindt

De laatste en misschien wel belangrijkste tip is om zo veel mogelijk op te schrijven. Wees niet bang om verwachtingen uit te schrijven en mondelinge afspraken op papier te bevestigen. Ook als je dat niet op een juridisch of formele manier kunt omschrijven. Probeer wel weg te blijven bij vage termen of leg je terminologie uit. Wees zo specifiek als mogelijk. Werk eventueel met bijlagen als dat handig is. Sluit af met een datum en handtekeningen van beide partijen.
 

Verder lezen?

Meer info over de opdrachtovereenkomst & andere juridische zaken? Check bijvoorbeeld:
Haar twee boeken: Wetboek voor bloggers & Wetboek voor webwinkels.
  

CEO

Algemene voorwaarden zijn een must voor elke ondernemer. Makkelijk gezegd als jurist natuurlijk. ‘Wij van WC Eend adviseren WC Eend’. Toch is het echt zo. Al is het maar omdat veel beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen eisen dat je Algemene Voorwaarden hebt. Je kunt er veel aansprakelijkheid mee uitsluiten. Bovendien zijn ze handig, omdat je hier alle afspraken in opneemt die je met al je klanten of opdrachtgevers wil maken. Hoef je het daar in elk geval niet meer over te hebben tijdens de onderhandelingen.

Algemene voorwaarden zijn algemeen

Volgens de wet zijn alle bepalingen die je meerdere malen gebruikt algemene voorwaarden. In de algemene voorwaarden mag dus niets staan dat per opdracht of verkoop specifiek is. Wat er bijvoorbeeld wel in kan staan:

 • Betalingstermijnen
 • Leveringstermijnen
 • Aansprakelijkheid
 • Klachtenregeling

 

Kernbeding

De zogenaamde kernbedingen mogen er niet in staan. Dat zijn zaken als:

 • Prijs
 • Welke diensten of producten je levert
 • Andere zaken die voor jouw klant essentieel zijn

 

Grijze en Zwarte lijst

Daarnaast bestaat er in de wet een zogenaamde grijze en zwarte lijst. Hierin worden vele zaken genoemd die niet in de algemene voorwaarden mogen staan, in elk geval wanneer jouw klanten consumenten zijn. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Stilzwijgend verlengen van een overeenkomst met meer dan een maand
 • Zeggen dat je zelf niet aan de afspraken hoeft te voldoen
 • Binnen drie maanden de prijs van een product of dienst verhogen
 • Jezelf vrijwaren voor schade die je veroorzaakt, waardoor de particulier voor de schade op moet draaien
 • Te lange termijn om op een klacht te reageren
 • Te lange opzegtermijn
 • Meer dan wettelijke overmacht als overmacht aanmerken

 

Verschillend per branche

Werk je alleen met grote bedrijven of in elk geval met MKB, dan heb je minder last van de grijze en zwarte lijst en mag je de voorwaarden heel eenzijdig opstellen. Heb je een webwinkel, dan moet je voldoen aan de regels van het consumentenrecht en moet je bijvoorbeeld vermelden informeren over het ontbindingsrecht en over de mogelijkheid online via ODR te klagen als een klacht niet door de webwinkel zelf wordt opgelost. Heb je een creatief beroep, zoals fotograaf, muzikant, ontwerper, tekstschrijver of illustrator, dan wil je misschien wel een licentie voor het gebruik van jouw werk opnemen en aan jouw opdrachtgever uitleggen dat veel afhankelijk is van stijl en smaak. Zo zul je per branche nog andere bepalingen willen opnemen. Afhankelijk van je werkwijze kun je nog veel meer toevoegen.

Het doel van algemene voorwaarden

Het doel van de algemene voorwaarden is namelijk dat je niet alles elke keer weer hoeft uit te leggen, hoeft te bespreken of in een contract hoeft vast te leggen. Bovendien, wanneer er online al een contract gesloten kan worden, zoals bij een aankoop in een webwinkel of online inschrijven voor een cursus, is het handig om algemene voorwaarden digitaal aan te kunnen bieden, waarbij alleen nog even het hokje aangevinkt hoeft te worden voor ontvangst. Veel beter voor de verkoop van je product of dienst. Je hebt je klant niet hoeven lastigvallen met al deze bepalingen toen ze de koopbeslissing moesten nemen, maar de afspraken zijn wel met ze gemaakt!

Ter hand stellen

Let wel op! Algemene voorwaarden zijn pas onderdeel van de afspraak, wanneer de klant de algemene voorwaarden heeft ontvangen voor hij/zij akkoord ging met jouw voorstel. Stuur algemene voorwaarden daarom mee met een offerte of een contract. Wanneer een overeenkomst online gesloten wordt moeten de algemene voorwaarden aangeboden worden voor er betaald wordt of op een andere manier akkoord gegaan wordt met een aanbod. De algemene voorwaarden moeten bovendien opgeslagen kunnen worden. Lever ze daarom bijvoorbeeld als PDF aan of zorg dat ze te downloaden zijn. Verwijs in je offerte ook altijd naar de algemene voorwaarden. Meesturen met een factuur is in elk geval te laat!

Verder lezen?

Meer info over algemene voorwaarden & andere juridische zaken? Check bijvoorbeeld:
Haar twee boeken: Wetboek voor bloggers & Wetboek voor webwinkels.
  
Algemene voorwaarden voor fotografen” in Charlotte haar shop.
Algemene voorwaarden – online diensten” ook in de shop.

Bewaar dit artikel op Pinterest

Algemene Voorwaarden: als ondernemer kun je er veel aansprakelijkheid mee uitsluiten. Bovendien zijn ze handig, omdat je hier alle afspraken in opneemt die je met al je klanten of opdrachtgevers wil maken. Maar wat zet je er precies in. Lees onze tips op de blog #ondernemen #ondernemer

Algemene voorwaarden zijn een must voor elke ondernemer. Makkelijk gezegd als jurist natuurlijk. ‘Wij van WC Eend adviseren WC Eend’. Toch is het echt zo. Al is het maar omdat veel beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen eisen dat je Algemene Voorwaarden hebt. Je kunt er veel aansprakelijkheid mee uitsluiten. Bovendien zijn ze handig, omdat je hier alle afspraken in opneemt die je met al je klanten of opdrachtgevers wil maken. Hoef je het daar in elk geval niet meer over te hebben tijdens de onderhandelingen.

Algemene voorwaarden zijn algemeen

Volgens de wet zijn alle bepalingen die je meerdere malen gebruikt algemene voorwaarden. In de algemene voorwaarden mag dus niets staan dat per opdracht of verkoop specifiek is. Wat er bijvoorbeeld wel in kan staan:

 • Betalingstermijnen
 • Leveringstermijnen
 • Aansprakelijkheid
 • Klachtenregeling

 

Kernbeding

De zogenaamde kernbedingen mogen er niet in staan. Dat zijn zaken als:

 • Prijs
 • Welke diensten of producten je levert
 • Andere zaken die voor jouw klant essentieel zijn

 

Grijze en Zwarte lijst

Daarnaast bestaat er in de wet een zogenaamde grijze en zwarte lijst. Hierin worden vele zaken genoemd die niet in de algemene voorwaarden mogen staan, in elk geval wanneer jouw klanten consumenten zijn. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Stilzwijgend verlengen van een overeenkomst met meer dan een maand
 • Zeggen dat je zelf niet aan de afspraken hoeft te voldoen
 • Binnen drie maanden de prijs van een product of dienst verhogen
 • Jezelf vrijwaren voor schade die je veroorzaakt, waardoor de particulier voor de schade op moet draaien
 • Te lange termijn om op een klacht te reageren
 • Te lange opzegtermijn
 • Meer dan wettelijke overmacht als overmacht aanmerken

 

Verschillend per branche

Werk je alleen met grote bedrijven of in elk geval met MKB, dan heb je minder last van de grijze en zwarte lijst en mag je de voorwaarden heel eenzijdig opstellen. Heb je een webwinkel, dan moet je voldoen aan de regels van het consumentenrecht en moet je bijvoorbeeld vermelden informeren over het ontbindingsrecht en over de mogelijkheid online via ODR te klagen als een klacht niet door de webwinkel zelf wordt opgelost. Heb je een creatief beroep, zoals fotograaf, muzikant, ontwerper, tekstschrijver of illustrator, dan wil je misschien wel een licentie voor het gebruik van jouw werk opnemen en aan jouw opdrachtgever uitleggen dat veel afhankelijk is van stijl en smaak. Zo zul je per branche nog andere bepalingen willen opnemen. Afhankelijk van je werkwijze kun je nog veel meer toevoegen.

Het doel van algemene voorwaarden

Het doel van de algemene voorwaarden is namelijk dat je niet alles elke keer weer hoeft uit te leggen, hoeft te bespreken of in een contract hoeft vast te leggen. Bovendien, wanneer er online al een contract gesloten kan worden, zoals bij een aankoop in een webwinkel of online inschrijven voor een cursus, is het handig om algemene voorwaarden digitaal aan te kunnen bieden, waarbij alleen nog even het hokje aangevinkt hoeft te worden voor ontvangst. Veel beter voor de verkoop van je product of dienst. Je hebt je klant niet hoeven lastigvallen met al deze bepalingen toen ze de koopbeslissing moesten nemen, maar de afspraken zijn wel met ze gemaakt!

Ter hand stellen

Let wel op! Algemene voorwaarden zijn pas onderdeel van de afspraak, wanneer de klant de algemene voorwaarden heeft ontvangen voor hij/zij akkoord ging met jouw voorstel. Stuur algemene voorwaarden daarom mee met een offerte of een contract. Wanneer een overeenkomst online gesloten wordt moeten de algemene voorwaarden aangeboden worden voor er betaald wordt of op een andere manier akkoord gegaan wordt met een aanbod. De algemene voorwaarden moeten bovendien opgeslagen kunnen worden. Lever ze daarom bijvoorbeeld als PDF aan of zorg dat ze te downloaden zijn. Verwijs in je offerte ook altijd naar de algemene voorwaarden. Meesturen met een factuur is in elk geval te laat!

Verder lezen?

Meer info over algemene voorwaarden & andere juridische zaken? Check bijvoorbeeld:
Haar twee boeken: Wetboek voor bloggers & Wetboek voor webwinkels.
  
Algemene voorwaarden voor fotografen” in Charlotte haar shop.
Algemene voorwaarden – online diensten” ook in de shop.

Bewaar dit artikel op Pinterest

Algemene Voorwaarden: als ondernemer kun je er veel aansprakelijkheid mee uitsluiten. Bovendien zijn ze handig, omdat je hier alle afspraken in opneemt die je met al je klanten of opdrachtgevers wil maken. Maar wat zet je er precies in. Lees onze tips op de blog #ondernemen #ondernemer

Algemene voorwaarden zijn een must voor elke ondernemer. Makkelijk gezegd als jurist natuurlijk. ‘Wij van WC Eend adviseren WC Eend’. Toch is het echt zo. Al is het maar omdat veel beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen eisen dat je Algemene Voorwaarden hebt. Je kunt er veel aansprakelijkheid mee uitsluiten. Bovendien zijn ze handig, omdat je hier alle afspraken in opneemt die je met al je klanten of opdrachtgevers wil maken. Hoef je het daar in elk geval niet meer over te hebben tijdens de onderhandelingen.

Algemene voorwaarden zijn algemeen

Volgens de wet zijn alle bepalingen die je meerdere malen gebruikt algemene voorwaarden. In de algemene voorwaarden mag dus niets staan dat per opdracht of verkoop specifiek is. Wat er bijvoorbeeld wel in kan staan:

 • Betalingstermijnen
 • Leveringstermijnen
 • Aansprakelijkheid
 • Klachtenregeling

 

Kernbeding

De zogenaamde kernbedingen mogen er niet in staan. Dat zijn zaken als:

 • Prijs
 • Welke diensten of producten je levert
 • Andere zaken die voor jouw klant essentieel zijn

 

Grijze en Zwarte lijst

Daarnaast bestaat er in de wet een zogenaamde grijze en zwarte lijst. Hierin worden vele zaken genoemd die niet in de algemene voorwaarden mogen staan, in elk geval wanneer jouw klanten consumenten zijn. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Stilzwijgend verlengen van een overeenkomst met meer dan een maand
 • Zeggen dat je zelf niet aan de afspraken hoeft te voldoen
 • Binnen drie maanden de prijs van een product of dienst verhogen
 • Jezelf vrijwaren voor schade die je veroorzaakt, waardoor de particulier voor de schade op moet draaien
 • Te lange termijn om op een klacht te reageren
 • Te lange opzegtermijn
 • Meer dan wettelijke overmacht als overmacht aanmerken

 

Verschillend per branche

Werk je alleen met grote bedrijven of in elk geval met MKB, dan heb je minder last van de grijze en zwarte lijst en mag je de voorwaarden heel eenzijdig opstellen. Heb je een webwinkel, dan moet je voldoen aan de regels van het consumentenrecht en moet je bijvoorbeeld vermelden informeren over het ontbindingsrecht en over de mogelijkheid online via ODR te klagen als een klacht niet door de webwinkel zelf wordt opgelost. Heb je een creatief beroep, zoals fotograaf, muzikant, ontwerper, tekstschrijver of illustrator, dan wil je misschien wel een licentie voor het gebruik van jouw werk opnemen en aan jouw opdrachtgever uitleggen dat veel afhankelijk is van stijl en smaak. Zo zul je per branche nog andere bepalingen willen opnemen. Afhankelijk van je werkwijze kun je nog veel meer toevoegen.

Het doel van algemene voorwaarden

Het doel van de algemene voorwaarden is namelijk dat je niet alles elke keer weer hoeft uit te leggen, hoeft te bespreken of in een contract hoeft vast te leggen. Bovendien, wanneer er online al een contract gesloten kan worden, zoals bij een aankoop in een webwinkel of online inschrijven voor een cursus, is het handig om algemene voorwaarden digitaal aan te kunnen bieden, waarbij alleen nog even het hokje aangevinkt hoeft te worden voor ontvangst. Veel beter voor de verkoop van je product of dienst. Je hebt je klant niet hoeven lastigvallen met al deze bepalingen toen ze de koopbeslissing moesten nemen, maar de afspraken zijn wel met ze gemaakt!

Ter hand stellen

Let wel op! Algemene voorwaarden zijn pas onderdeel van de afspraak, wanneer de klant de algemene voorwaarden heeft ontvangen voor hij/zij akkoord ging met jouw voorstel. Stuur algemene voorwaarden daarom mee met een offerte of een contract. Wanneer een overeenkomst online gesloten wordt moeten de algemene voorwaarden aangeboden worden voor er betaald wordt of op een andere manier akkoord gegaan wordt met een aanbod. De algemene voorwaarden moeten bovendien opgeslagen kunnen worden. Lever ze daarom bijvoorbeeld als PDF aan of zorg dat ze te downloaden zijn. Verwijs in je offerte ook altijd naar de algemene voorwaarden. Meesturen met een factuur is in elk geval te laat!

Verder lezen?

Meer info over algemene voorwaarden & andere juridische zaken? Check bijvoorbeeld:
Haar twee boeken: Wetboek voor bloggers & Wetboek voor webwinkels.
  
Algemene voorwaarden voor fotografen” in Charlotte haar shop.
Algemene voorwaarden – online diensten” ook in de shop.

Bewaar dit artikel op Pinterest

Algemene Voorwaarden: als ondernemer kun je er veel aansprakelijkheid mee uitsluiten. Bovendien zijn ze handig, omdat je hier alle afspraken in opneemt die je met al je klanten of opdrachtgevers wil maken. Maar wat zet je er precies in. Lees onze tips op de blog #ondernemen #ondernemer

The Confetti Collective is de plek waar wij je helpen om écht te kunnen gaan kiezen voor het bedrijf en leven waar jij van droomt. Om CEO te worden van je bedrijf en ultiem te genieten van het leven. Omdat elk moment telt.

 TheBlog

CEO van je bedrijf & leven

Strategie

follow @confetticollectivenl

01

Ben jij klaar voor
'the next level'?

Mindset

02

kill your darlings: meer impact en focus door minder te doen

03

wat is jouw missie als ondernemer?
Now Trending

Vrijheid

Video's

Gastblogs

Don't go!

Niks missen én allerlei fijne tips en motivatie berichtjes in je mailbox ontvangen? Schrijf je in voor onze VIP newsletter.

WITHOUT GETTING ON THE VIP LIST

SIGN ME UP!